Mendel University in Brno - list of department bodiesHelp


Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice

The application shows the list of active members of the body Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčice.

Current functions of members of the body:
chairperson:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
deputy heads:

The following table shows all the active members of the body.

Body member
Identification
E-mailNote
UPSRR FA
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.DAB FAradek.filipcik@mendelu.cz
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Sekce zemědělských vstupů , Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.DFT FAgregor@node.mendelu.cz
Ing. Lukáš Jurečka
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ÚHÚLAG FFWT, ext DI FBE, ext FH
doc. Dr. Ing. Josef Kučera
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
prof. Dr. Ing. Petr MaděraDFBDG FFWTpetrmad@mendelu.cz
ŘED ŽAB UFr.merinsky@seznam.cz
Dr. Ing. Stanislav Mitáš
ZETOR TRACTORS a.s.
ÚVZP FAqqpavla1@node.mendelu.cz
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.DTS FRDIS
Ing. Vratislav Psota, CSc.Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
UAPMV FAryant@mendelu.cz
BO REC
libor.sadlik@mendelu.cz
DBPHP FH
petr.salas@mendelu.cz
DGPP FA, ext ILE
Ing. Hana Stojanová, Ph.D.DMA FBEhana.stojanova@mendelu.cz
Ing. Pavel ŠlimarROSTĚNICE a.s.
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
ÚŠLP UFEK, DFES FFWT
tomas.vrska@slpkrtiny.cz