Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
místopředsedové:
Ing. Radomil Měřínský, doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
ÚPŠRR AF
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
ÚCHHZ AF
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Sekce zemědělských vstupů , Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.ÚTP AFgregor@node.mendelu.cz
Ing. Lukáš Jurečka
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
doc. Dr. Ing. Josef Kučera
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ÚLBDG LDF
ŘED ŽAB ŠZP
Dr. Ing. Stanislav Mitáš
ZETOR TRACTORS a.s.
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.ÚVZP AF
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
ÚTS FRRMS
Ing. Vratislav Psota, CSc.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ÚAPMV AFryant@mendelu.cz
OK REK
ÚŠMZR ZF
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
ÚAK AF, ext ICV
smutny@mendelu.cz
ÚMA PEFhana.stojanova@mendelu.cz
Ing. Pavel Šlimar
ROSTĚNICE a.s.
ÚŠLP ŠLPtomas.vrska@slpkrtiny.cz