Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
místopředsedové:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚPŠRR AF
cerkal@mendelu.cz
ÚOLM LDF, OPTČ REK
hodvo@post.cz
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.ÚND LDFgryc@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
ÚOLM LDF
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.ÚTOK LDFpkupec@seznam.cz
ŘED ŽAB ŠZP
r.merinsky@seznam.cz
Ing. Jiří Neshyba
ředitel, Lesy města Brna
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
ÚZPL LDF
radek.pokorny@mendelu.cz
ÚLDEP LDF, LDF D-LI-PEST komb [roč 1]
Ing. Ladislav Pur
VLS Divize Plumlov
ÚBZ ZF, ext LDF
Ing. Martin Rozmánek
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
OK REK
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.ÚPE PEF, ext LDFpavels@mendelu.cz
Ing. Dalibor ŠafaříkLČR KŘ Brno
RNDr. Leoš Štefkaředitel, CHKO Moravský Kras
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.ÚLBDG LDF, ext AF
Ing. Jan Václavík
DYAS.EU, a.s.
ÚŠLP ŠLP