Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
místopředsedové:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.ÚPŠRR AFcerkal@mendelu.cz
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.ÚOLM LDFhodvo@post.cz
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.ÚND LDFgryc@mendelu.cz
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.ÚPE PEF [ukončeno]hajko@node.mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG LDF, ext ZFklimanek@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.ÚTOK LDFpkupec@seznam.cz
Ing. Radomil MěřínskýŘED ŽAB ŠZPr.merinsky@seznam.cz
Ing. Jiří Neshybaředitel, Lesy města Brna
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.ÚZPL LDFradek.pokorny@mendelu.cz
Ing. Ladislav PurVLS Divize Plumlov
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.ÚBZ ZF, ext LDFrajnoch@zf.mendelu.cz
Ing. Martin RozmánekLESCUS Cetkovice, s.r.o.
Ing. Libor Sádlík, DiS.OK REKlibor.sadlik@mendelu.cz
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDFjiri.schneider@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.ÚPE PEF, ext LDFpavels@mendelu.cz
Ing. Dalibor ŠafaříkLČR KŘ Brno
RNDr. Leoš Štefkaředitel, CHKO Moravský Kras
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.ÚLBDG LDF, ext AFuradnic@mendelu.cz
Ing. Jan VáclavíkDYAS.EU, a.s.
doc. Dr. Ing. Tomáš VrškaÚŠLP ŠLPtomas.vrska@slpkrtiny.cz