Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviska


Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Radim Farana, CSc.
tajomníčka:Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.ÚSO PEFveronika.blaskova@mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Irena BýčkováÚJKS FRRMSbyckova@node.mendelu.cz
RNDr. Jan Caha, Ph.D.ÚRR FRRMScaha@node.mendelu.cz
prof. Ing. Radim Farana, CSc.ÚI PEFqqfarana@node.mendelu.cz
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.ÚND LDFxhlaskov@gmail.com
Ing. Pavlína HloucalováÚVZP AFxhloucal@node.mendelu.cz
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.OSV ICV, ext AFhorackov@node.mendelu.cz
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D.ÚI PEFnadule@pef.mendelu.cz
Bc. Vít KarberDFRRMS FRRMSvit.karber@mendelu.cz
Ing. Michal KarhánekDAF AFkarhanek@mendelu.cz
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.ÚZPET AFkoutnytomas@seznam.cz
Ing. Petra KřupalováSO DPEF PEFpetra.krupalova@mendelu.cz
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.ÚZAKA ZFxkulhan1@zf.mendelu.cz
Mgr. Petr Liška, Ph.D.ÚM LDFpetr.liska@mendelu.cz
Ing. Alice MaláOICT DLDF LDFalice.mala@mendelu.cz, amala@mendelu.cz
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.ÚTP AFmatejovi@node.mendelu.cz
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.OVČ REK, ÚI PEFmatias@mendelu.cz
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.ÚAK AFneudert@mendelu.cz
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.ÚMFGZ AFpavlik@mendelu.cz
Ing. Libor Sládek, Ph.D.ÚCHHZ AFsladek@mendelu.cz
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.ÚRPE FRRMS, ext AFeliska.svobodova@mendelu.cz
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.ext AFeugenie@email.cz
Ing. Martin Zach, Ph.D.OEI ICV, ext PEFxzach0@node.mendelu.cz