Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviska


Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
tajomník:Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.ÚMBR AFbrzoboha@ibp.cz
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.ext ICVhavlicek@mendelu.cz
prof. Ing. René Kizek, Ph.D.ext ÚVV ZFkizek@sci.muni.cz
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.ÚCB AFklejdusb@seznam.cz
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.ÚMFGZ AF, ext LDFknoll@mendelu.cz
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.CEITEC AFprochazk@mendelu.cz
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.ext AFrein@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.ÚVZP AFzeman@mendelu.cz