Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
tajemník:
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
ÚMBR AF
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
ext AF, ext ICV
miroslavhavlicek@email.cz
ÚCB AF [ukončeno]kizek@sci.muni.cz
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.ÚCB AFklejdusb@seznam.cz
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
ÚMFGZ AF, ext LDF
CEITEC AF
prochazk@mendelu.cz
ext AFrein@mendelu.cz
ÚVZP AF
zeman@mendelu.cz