Mendel University in Brno - list of department bodies


Scientific Council

The application shows the list of active members of the body Scientific Council.

Current functions of members of the body:
head:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

The following table shows all the active members of the body.

Body member
Identification
E-mailNote
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.ředitelka, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.DCB FA, ext CEITEC FAvojtech.adam@mendelu.cz
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.OSS ILEpetr.adamec@mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
DPTHP FH, ext FA
balikj@zf.mendelu.cz
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor, Masarykova univerzita v Brně
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomouci
DATPT FA, ext ILEfajman@mendelu.cz
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
DI FBE
DWS FFWT
doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., CSc.
ředitel, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
DFPGM FFWT
jankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.DSOA FBEjitka.janova@mendelu.cz
DF FBE
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
ředitelka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG FFWT, ext DI FBE, ext FH
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.vědecký ředitel, Středoevropský technologický institut
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
DFT FA
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dr. h. c.
rektor, Technická univerzita ve Zvolenu
kropil@vsld.tuzvo.sk
ÚPK FH
DAB FA, SRDI REC
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.ext ILE, ext ILE, ext FAdlinhart@mendelu.cz
DFBDG FFWT
prof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc.proděkan, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
ÚZRHV FA, DTS FRDIS
modra@node.mendelu.cz
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
director, Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko
DAT FBE, ext FFWT
rektorka
prof. Mgr. Petr Oslzlý
rektor, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
DVGF FH, ext DI FBE
pokluda@zf.mendelu.cz
doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, Praha
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UAPMV FA
ÚPK FH, ext FFWT
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
DENR FRDIS, ext FFWT, ext FFWT
jiri.schneider@mendelu.cz
Ing. Břetislav Skácelředitel klastru, CREA Hydro&Energy a hon. gen. konzul Filipínské republiky
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Ústav fyzikálního inženýrství, odbor fyziky pevných látek a povrchů, FSI, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman, Jihomoravský kraj
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.prorektor pro strategii a rozvoj, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ochrany lesa a entomologie FLD ČZU
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
ředitel, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
DRBE FRDIS, ext FFWT, ext DBE FBEzivelova@mendelu.cz
DMA FBE, ext FH