Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
prof. Dr. Ing. Igor Anič, DrSc.
Zavod za ekologiju i uzgajanije šuma, Šumarski fakultet, Sveučiliště, Záhřeb, Chorvatsko
Dr. Algidras Augustaitis
Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Forestry and Ecology, Laboratory of Forest Monitoring, Litva
prof. Dr. Ing. Luboš BorůvkaKatedra pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU Praha, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Dr. Thomas Dirnböck
Umweltbundesamt GmbH, Vídeň, Rakousko
Dr. Dirk Roger Eisenhauer
Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna OT Graupa, D
Dr. Dirk Roger Eisenhauer
Staatsbetrieb Sachsenforst, OT Graupa, Pirna, Německo
doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
RNDr. Miloslav Homolka, CSc.
Oddělení ekologie savců, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
riaditeľ , Botanický ústav SAV, Bratislava, SK
RNDr. Petr Kočárek, CSc.
Katedra biologie a ekologie, Přídovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Dr. Ing. Bohdan KonôpkaNárodné lesnícke centrum, Zvolen, Slovenská republika
ÚOLM LDF
RNDr. Ján Kulfan, CSc.
Ústav ekologie lesa, SAV, Zvolen, Slovenská republika
prof. Dr. Lars Lundin
Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko
ÚEPZ FRRMS
technický redaktor
doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.Katedra zoologie, PřF JČU v Českých Budějovicích
Dr. Ing. Milan Pernek, Ph.D.
V.D. pročelnik Odjela za zaštitu šuma i loďstvo, Šumarski institut, Jastrebarsko, Jastrebarsko, HR
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesa, FLD ČZU Praha
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.Lesnícka fakulta Technické univerzity vo Zvolene, Slovenská republika
Dr hab. Ing. Jaroslav SochaKatedra Dendrometrii, Wydzial Lesny Uniwersystetu, Krakow, Polsko
prof. Dr hab. Tomasz Staszewski
Instytut Ekologii Terenów Uprzemystowionych, Katowice, Polská republika
Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i, Praha
ExtStr, ext LDF, ExtCte
tesarv@mendelu.cz
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Wegensteiner
Department of Forest- and Soil Sciences, Institute of Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Protectiion, BOKU, Vídeň, Rakousko
Dr hab. Ing. Slawomir Wilczyński
Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Krakow, Polsko