Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Akademický senát

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Akademický senát.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
místopředsedové:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ing. Tomáš Krajíček
tajemnice:
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
ÚPTZP ZF, ext AF
balikj@zf.mendelu.cz
ÚSS FRRMS, ext LDFcenek@node.mendelu.cz
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
ÚOLM LDF
cermacek@mendelu.cz
předseda legislativní komise
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICV
jiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
ICV B-SP-UPVOV prez [sem 2, roč 1]
blanka.horakova98@seznam.cz
ÚTS FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
ÚSS FRRMS
FRRMS N-METS prez [sem 1, roč 1]hubschmanova.lucie@gmail.com
ÚRPE FRRMS, ext ÚPE PEF
ÚI PEFpetrj@pef.mendelu.cz
ÚCHHZ AF, AF D-ZOO-SZ prez [roč 1]dejf.jenik@gmail.com, xjenik@node.mendelu.cz
AF N-ZS-PT [ukončeno]
OPR DPEF PEF
dominika.kralikova222@gmail.com
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ÚMO PEF
předsedkyně ekonomické komise
ÚGP LDF
ÚPK ZF
kucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.cz
ÚF PEF
zuzana.kucerova@mendelu.cz
ÚCB AF [vynětí]lackova14@seznam.cz
ÚZRHV AF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
ÚM LDF
robert.marik@mendelu.cz
FRRMS N-MTS-MRS prez [sem 1, roč 1]
PEF B-HPS-F-SBFM prez [sem 8, roč 3]
ivana.pachova@gmail.com
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
ÚZK ZF, ext ÚI PEF
pokluda@zf.mendelu.cz
ÚI PEF
ÚŠMZR ZF
ÚVZP AF, ext ZF, ext ICV
ÚT LDF, LDF D-LI-TMLD prez [roč 1]
xstanek2@mendelu.cz
Kryštof ŠtěpánLDF B-LES-LES prez [sem 4, roč 2]
ZF B-ZKA-ZKA prez [sem 8, roč 4]
sandrasurankova@gmail.com
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.ÚLBDG LDF, ext AF
ZF D-KA prez [roč 1]urbi410@seznam.cz
Ing. Martin Zach, Ph.D.
OEI ICV, ext PEF