Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Akademický senát

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Akademický senát.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
místopředsedové:doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Bc. Alois Konšel
tajemnice:Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
Bc. Vladimír ArnoštZF N-ZKA-ZAKA prez [sem 1, roč 1]vladimir.arnost@seznam.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF, ext AFbalikj@zf.mendelu.cz
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.ÚOLM LDFcermacek@mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.ÚTAD AF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.ÚTS FRRMShrabalek@node.mendelu.cz
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.ÚRPE FRRMS, ext ÚPE PEFgabdud@mendelu.cz
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.ÚI PEFpetrj@pef.mendelu.cz
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.ÚZK ZFxjezdins@mendelu.cz
Bc. Lukáš KejíkFRRMS N-MTS-MRS-ES prez [sem 2, roč 1]lukaskejik@centrum.cz
Bc. Alois KonšelLDF N-DI-DI prez [sem 3, roč 2]a.konsel@seznam.cz
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.ÚE PEFkouba@mendelu.cz
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ÚMO PEFlea@mendelu.cz
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.ÚGP LDFala.coutchera@gmail.com, xkucera1@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZFkucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.czpředseda legislativní komise
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.ÚCB AFlackova14@seznam.cz
Bc. Tomáš LaškoPEF N-SI-EI-SNGR prez [sem 5, roč 2]xlasko@node.mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.ext ÚRPE FRRMS, ext ICV, ext ICV, ext AFpavel.machal@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Jan MarešÚZRHV AFmares@mendelu.cz
Bc. Eliška MatyášováFRRMS N-RR-SERR-PROJ prez [sem 5, roč 2]EliskaMatyasova@seznam.cz
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.ÚHÚLAG LDFtomas.mikita@mendelu.cz
Ing. Stanislav NavrátilÚCHHZ AF, AF D-ZOO-SZ prez [roč 4]nav.stanislav@gmail.com
Bc. Jana PavelkováÚVZP AF, PEF N-EM-ME-SNKK prez [sem 4, roč 2]jana.pavelkova.27@seznam.cz
Bc. Pavel PeškaLDF N-LI-LI prez [sem 3, roč 2]pavelpeskajunior@seznam.cz
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.ÚVZP AF, ext ZF, ext ICVjiri.skladanka@mendelu.cz
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBAÚSS FRRMSsmolik@node.mendelu.cz
Bc. Lukáš SýkoraICV N-TZEI-TZEI komb [sem 1, roč 1]LPrichystal@seznam.cz
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.ÚI PEFstastny@fme.vutbr.cz, stastny@node.mendelu.cz
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.ÚLBDG LDF, ext AFuradnic@mendelu.cz
Ing. Vojtěch UrbanZF D-KA prez [roč 1]urbi410@seznam.cz
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.ÚBZ ZFxvilim@node.mendelu.cz
Ing. Martin Zach, Ph.D.OEI ICV, ext PEFxzach0@node.mendelu.cz
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ÚAK AF, ext ZF, ext LDFzalud@mendelu.cz