Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Kolegium rektora

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Kolegium rektora.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
OSV ICVpetr.adamec@mendelu.cz
ÚI PEF
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýÚOLM LDF
ÚSO PEF
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
OC REK [ukončeno]
AF D-ZS-TMZ prez [roč 1]
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
ÚCHHZ AF, OPTČ REK
ÚÚD PEF, ext LDF
danuse.nerudova@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.ÚAPMV AFryant@mendelu.cz
Ing. Libor Sádlík, DiS.OK REKlibor.sadlik@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
ÚPK ZF, ext LDF
alena.salasova@mendelu.cz
ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
ÚVZP AF, ext ZF, ext ICV
jiri.skladanka@mendelu.cz
Mgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová
KAN REK
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ÚMA PEF, ext ZF