Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚMFGZ AF
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.ÚOLM LDF, ext AF
ÚMFGZ AF
zbysek.sladek@mendelu.cz