Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
tajemnice:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
ÚI PEF
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
ÚSO PEF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZFklimanek@mendelu.cz
Ing. Jiří Klimeš
OC REK [ukončeno]
Ing. Marcela Krejčířová
OKR REK
rizika@mendelu.cz
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
ÚCHHZ AF, OPTČ REK
lichov@mendelu.cz
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.ÚÚD PEF, ext LDFdanuse.nerudova@mendelu.cz
Ing. Libor Sádlík, DiS.OK REK