Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
tajemnice:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
OSV ICV
ÚPŠRR AF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.ÚSO PEFqqhampel@node.mendelu.cz
ÚPTZP ZF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
ÚTOK LDF
ÚJKS FRRMS, ext AFreich@node.mendelu.cz
OK REK
Ing. Zuzana Židová
OSA REK
zuzana.zidova@mendelu.cz