Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
tajemnice:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
ÚCB AF, ext CEITEC AF
OPTČ REK
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.ÚF PEFkapounek@mendelu.cz
Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.
OVV OPTČ REK, ÚVZP AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.ÚVZP AF
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
ÚTS FRRMS
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
ÚVV ZF
Ing. Věra Svobodová
ÚVIS CP
OSV ICVsimane@node.mendelu.cz
ÚND LDF