Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviska


Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikácia
E-mail
Poznámka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
OPTČ REKsarka.dvorakova@mendelu.cz
ÚF PEF
OVV OPTČ REK, ÚVZP AF
ÚVZP AF
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
ÚTS FRRMS
pavlik1@node.mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.ÚVV ZFjiri.sochor@mendelu.cz
ÚVIS CPsvobodov@mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
OSV ICV
simane@node.mendelu.cz
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
ÚND LDF
tippner@centrum.cz