Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mailPoznámka
Dr. Sunday Ojo Adigbo
ext ÚTS FRRMSqqbarany@node.mendelu.czVedocí redaktor
prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc.
doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
ext AF
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.ext PEFladislav.kabat@mendelu.cz
Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
DFRRMS FRRMS, PZA
Správce webového portálu časopisu
prof. Dr. Ing. František Kumhála
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
ÚEPZ FRRMS
losak@mendelu.cz
prof. James Lowenberg-DeBoer, Ph.D.
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
MgA. Kateřina PáleníkováV ÚVIS CPTechnický redaktor
ÚTS FRRMSpavlik1@node.mendelu.cz
ÚRPE FRRMS
nahanga.verter@mendelu.czVýkonný redaktor
prof. Dr. Jakob Zinsstag-Klopfenstein