Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
Dr. Sunday Ojo Adigbo
prof. Mgr. Eva Baranyiova, CSc.ext ÚTS FRRMSqqbarany@node.mendelu.czVedocí redaktor
prof. Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc.
doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.ext AFIllekJ@vfu.cz
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.ext PEFladislav.kabat@mendelu.cz
Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.
Vladimír KonopáčDFRRMS FRRMS, PZAkonopac@mendelu.czSprávce webového portálu časopisu
prof. Dr. Ing. František Kumhála
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.ÚEPZ FRRMSlosak@mendelu.cz
prof. James Lowenberg-DeBoer, Ph.D.
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
MgA. Kateřina PáleníkováV ÚVIS CPpaleniko@node.mendelu.czTechnický redaktor
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.ÚTS FRRMSpavlik1@node.mendelu.cz
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.ÚRPE FRRMSnahanga.verter@mendelu.czVýkonný redaktor
prof. Dr. Jakob Zinsstag-Klopfenstein