Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
SO PRO REK
OSÚ PRO REKgabrisov@mendelu.cz
Bc. Andrej Juríčka
OI OIT CP, PEF N-II-ARI-SNIN prez [sem 6, roč 2]
andrej.juricka@mendelu.cz