Agronomická fakulta - orgány studijních oborů


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-BR Biotechnologie rostlin)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-FY Fytotechnika)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-GA General Agriculture)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-AGB-VS Všeobecné zemědělství)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-RL-RL Rostlinolékařství)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-TO-OH Odpadové hospodářství)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-TP-TP Technologie potravin)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZEI-ABY Agrobyznys)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZOO-ZO Zootechnika)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-AE Agroekologie)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-PT Provoz techniky)
Oborová rada bakalářského studijního programu (B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-BOT-PAP Plant Anatomy and Physiology)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-ABC Applied Bioclimatology)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-ALE Applied and Landscape Ecology)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EOP-AZO Aplikovaná zoologie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-GPP General Plant Production)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-SPP Special Plant Production)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-FYTO-SPR Speciální produkce rostlinná)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-CHE-ACH Agricultural Chemistry)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-CHE-ZCH Zemědělská chemie)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-RL-RL Rostlinolékařství)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO-TO Technologie odpadů)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TPO-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TP-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-VOZP-BOMI Bio-omika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-GAB General Animal Breeding)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-MGA Molecular Biology and Genetics of Animals)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-MGZ Molekulární biologie a genetika živočichů)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-OZ Obecná zootechnika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZOO-SZ Speciální zootechnika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZS-TAM Technology and Agriculture Machinery)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-F Fytotechnika)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-FYTO-GSR Genetika a šlechtění rostlin)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-RL-RL Rostlinolékařství)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TO-TMO Technologie a management odpadů)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-EKT Ekotrofologie)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-TP-TP Technologie potravin)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZEI-ABY Agrobyznys)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-HBR Horse Breeding and Rural Tourism)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-KRM Krmivářství)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZOO-ZO Zootechnika)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-AD Automobilová doprava)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-AE Agroekologie)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-IS Informační systémy venkovských regionů a zemědělství)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-MT Management techniky)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-PT Provoz techniky)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-RV Rozvoj venkova)
Oborová rada magisterského navazujícího studijního programu (N-ZS-ZEI Zemědělské inženýrství)