Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Agronomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:
místopředsedové:Ing. Lucie Janečková, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mail
Poznámka
ÚZRHV AF
janeckov@mendelu.cz
ÚAPMV AF, ext ZFlika@mendelu.czPéče o webové stránky VO
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
Mgr. Jana MecováOSÚ PRO REKmecova@mendelu.cz
Péče o zaměstnance
Bc. Vladimíra Perlová
ÚK ÚVIS CP
hospodářka
ÚZPET AF
prikrylf@mendelu.czBZOP
Michaela Tichá
ÚKE AF
Kulturní referentka a jednatelka