Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-BO Biotechnologie odpadů).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Ing. František Božek, CSc.ext AFFrantisek.Bozek@unob.cz
ext ICV, ext AF
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.PZA
ext AF, ext AF
chrast@mendelu.cz
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.AF D-ZS-OH [ukončeno]
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
ÚAPMV AF
ext AF
tesarova@mendelu.cz