Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Programová komise studijního programu (B-TP Chemie a technologie potravin)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (B-TP Chemie a technologie potravin).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
tajemnice:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
ÚTP AFB-TP
prof. Dr. Ing. Luděk HřivnaÚTP AFB-TP
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
ÚTP AF
ualja@mendelu.cz
B-TP
ÚTP AF