Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Akademický senát (Agronomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Akademický senát (Agronomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:prof. Dr. Ing. Jan Mareš
místopředsedové:doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D., Ing. Stanislav Navrátil
tajemník:doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mailPoznámka
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.ÚTAD AF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cztajemník, EK
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.ÚCHHZ AFchladek@mendelu.cz
Ing. Jiří Jandák, CSc.ÚAPMV AFjandak@mendelu.czEK
Ing. David JeníkAF D-ZOO-SZ prez [roč 1]dejf.jenik@gmail.com, xjenik@node.mendelu.czstudent, EK
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.ÚAPMV AF, ext ZFlika@mendelu.czmístopředseda
Bc. Tomáš KrajíčekAF N-ZS-PT prez [sem 3, roč 2]krajict@gmail.comstudent
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.ÚZPET AF, ext ICVmarecekj@mendelu.czEK
prof. Dr. Ing. Jan MarešÚZRHV AFmares@mendelu.czpředseda
Ing. Stanislav NavrátilOVV OPTČ REK, AF D-ZOO-SZ prez [roč 4], ext AFnav.stanislav@gmail.commístopředseda, student
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.ÚTP AFsnedomov@mendelu.cz
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.ÚPŠRR AF, ext ICVpokorny0@node.mendelu.czEK
Ing. Žaneta PražanováAF D-RL-RL prez [roč 2]prazanova1993@gmail.com, zaneta.prazanova@seznam.czstudent
Ing. Magdalena PřibilováAF D-ZOO-OZ prez [roč 4]magdalena.pribilova@mendelu.czstudent
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.ÚVZP AF, ext ZF, ext ICVjiri.skladanka@mendelu.cz
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.ÚAK AF, ext ICVsmutny@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.ÚAPMV AF, ext ZFpetr.skarpa@mendelu.cz
Bc. Michal UrbanAF N-ZOO-RH prez [sem 3, roč 2]mich.urban@seznam.czstudent
Ing. Lenka Urbánková, DiS.AF D-ZOO-OZ prez [roč 4]urbankoval@centrum.czstudent
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.ÚBFR AFvyhnanek@mendelu.cz
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.ÚCB AFzitkao@seznam.cz
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ÚAK AF, ext ZF, ext LDFzalud@mendelu.czEK