Faculty of AgriSciences - list of department bodies


Scientific Council (Faculty of AgriSciences)

The application shows the list of active members of the body Scientific Council (Faculty of AgriSciences).

Current functions of members of the body:
chairperson:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.ext FApavlina.sobrova@seznam.czexterní člen VR
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.DCB FA, ext CEITEC FAvojtech.adam@mendelu.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.DPTHP FH, ext FAbalikj@zf.mendelu.cz
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.ext FAblaha@recetox.muni.czexterní člen VR
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.UPSRR FAcerkal@mendelu.cz
Ing. Daniel Falta, Ph.D.DAB FAdaniel.falta@mendelu.cz
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.FA D-PP-GPP [finished]Miroslav.florian@ukzuz.czexterní člen VR
Ing. Radmila Grmelová, CSc.ext FAradmila.grmelova@mze.czexterní člen VR
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.DSOA FBEqqhampel@node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Zdeněk HavlíčekÚMFGZ FAzdhav@mendelu.cz
Ing. Milan Hrůza, Ph.D.FA D-AS-ATM [finished]hruza@agrofert.czexterní člen VR
prof. Dr. Ing. Luděk HřivnaDFT FAhrivna@mendelu.cz
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.DFT FAualja@mendelu.cz
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.externí člen VR, děkan, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG FFWT, ext FHklimanek@mendelu.cz
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.ÚMFGZ FA, ext FFWTknoll@mendelu.cz
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.DFT FAkomprda@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Josef KučeraDAB FA [terminated]kucera@cmsch.czexterní člen VR
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.DATPT FA, ext ILEvojtech.kumbar@mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.ÚZRHV FA, ext ILE, ext FFWTlast@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.DAB FAmachal@mendelu.cz
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.DAFEE FA, ext ILEmarecekj@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Jan MarešÚZRHV FAmares@mendelu.cz
Ing. Radomil MěřínskýŘED ŽAB UFr.merinsky@seznam.czŠZP
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.ext FAnedelnik@vupt.czexterní člen VR
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.ext FApeter.ondrisik@uniag.skexterní člen VR
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.ÚVZP FAqqpavla1@node.mendelu.cz
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.UPSRR FA, ext ILEpokorny0@node.mendelu.cz
Ing. Vratislav Psota, CSc.ext FA, ext FA, ExtReadvratislav.psota@seznam.czexterní člen VR
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.UAPMV FAryant@mendelu.cz
prof. Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.ext FAsedmikova@af.czu.czexterní člen VR
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.ÚVZP FA, ext FH, ext ILEjiri.skladanka@mendelu.cz
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.DGPP FA, ext ILEsmutny@mendelu.cz
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.DLE FAhana.stredova@mendelu.cz
Ing. Marek Světlík, Ph.D.FA D-AS-ATM [finished]marek.svetlik@mze.cz, msvetlik@c-box.czexterní člen VR
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.ext FAsoch@zf.jcu.czexterní člen VR
prof. Dr. Ing. Milada ŠťastnáDLE FAstastna@mendelu.cz
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.ext FAtremlovab@vfu.czexterní člen VR
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.DBPP FAvyhnanek@mendelu.cz
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.DGPP FA, ext FH, ext FFWTzalud@mendelu.cz