Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Vědecká rada (Agronomická fakulta)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada (Agronomická fakulta).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.ext AF, ext AF
externí člen VR
ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
ÚPTZP ZF, ext AFbalikj@zf.mendelu.cz
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
externí člen VR, děkan, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
ext AF, ext AF
externí člen VR
ÚPŠRR AF
Ing. Daniel Falta, Ph.D.ÚCHHZ AFdaniel.falta@mendelu.cz
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.ext AF, ext AFMiroslav.florian@ukzuz.cz
externí člen VR
ext AF, ext AF
externí člen VR
ÚSO PEF
ÚMFGZ AFzdhav@mendelu.cz
Ing. Milan Hrůza, Ph.D.ext AF, ext AFhruza@agrofert.czexterní člen VR
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
ÚTP AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
ÚTP AF
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
externí člen VR, děkan, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
ÚMFGZ AF, ext LDFknoll@mendelu.cz
ÚTP AFkomprda@mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Josef Kučera
ext AF
kucera@cmsch.czexterní člen VR
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.ÚTAD AF, ext ICVvojtech.kumbar@mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
ÚZRHV AF, ext ICV, ext LDF
last@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.ÚCHHZ AF
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICVmarecekj@mendelu.cz
ÚZRHV AF
ŘED ŽAB ŠZP, ext AF
ŠZP
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.ext AF, ext AF
externí člen VR
ext AF, ext AFpeter.ondrisik@uniag.skexterní člen VR
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
ÚVZP AF
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
ÚPŠRR AF, ext LDF, ext ICV
ext AF, ext AF, ExtCte
vratislav.psota@seznam.cz
externí člen VR
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.ÚAPMV AF
ext AF, ext AFsedmikova@af.czu.czexterní člen VR
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
ÚVZP AF, ext ZF, ext ICV
ÚAK AF, ext ICV
smutny@mendelu.cz
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ÚKE AF
Ing. Marek Světlík, Ph.D.ext AFmarek.svetlik@mze.cz, msvetlik@c-box.czexterní člen VR
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
ext AF, ext AF
externí člen VR
ÚKE AF
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.ext AF, ext AFtremlovab@vfu.czexterní člen VR
ÚBFR AF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
ÚAK AF, ext ZF, ext LDF
zalud@mendelu.cz