Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Programová komise studijního programu (B-TO Technologie odpadů)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (B-TO Technologie odpadů).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
IdentifikaceE-mail
Poznámka
ext ICV, ext AFOH
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICVmarecekj@mendelu.czOH
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
ÚZPET AF, ext ICV
OH