Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Programová komise studijního programu (N-ZS Zemědělská specializace)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (N-ZS Zemědělská specializace).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
místopředseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
prof. Ing. František Bauer, CSc.
ÚTAD AF, ext ICV
bauer@mendelu.czAD
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.ÚTAD AF, ext ÚI PEF, ext ICVjiri.cupera@mendelu.cz, xcupera@node.mendelu.cz
ÚVZP AF
N-ZS-ZEI
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
ÚTAD AF, ext ICV
fajman@mendelu.czIS
ÚZPET AF, ext ICVAD MT
ext AF, ext ICV
N-ZS-AD
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.ÚCHHZ AF
ZEI
ÚPŠRR AFjuzl@mendelu.czZEI
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
ext AF, ext LDF
RV
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
N-ZS-MT
ext ZF, ext ÚKE AF
RV
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.ÚVZP AF, ext ZF, ext ICVjiri.skladanka@mendelu.czZEI
ÚKE AFbohdan.stejskal@mendelu.czAE
ext AF, ext AFmarta@mendelu.cz, marta.scerbejova@seznam.czAD
ÚKE AFstastna@mendelu.czAE
prof. Ing. František Toman, CSc.ext ÚKE AF, ext AF, ext LDFN-ZS-AE, N-ZS-RV
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
ÚAK AF
IS