Agronomická fakulta - orgány pracoviště


Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO Technologie odpadů)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Oborová rada doktorského studijního programu (D-TO Technologie odpadů).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikaceE-mail
Poznámka
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
ÚZPET AF, ext ÚI PEF, ext ICV
marecekj@mendelu.cz