Vyhľadanie výsledku prijímacej skúšky


Táto aplikácia Vám umožňuje vyhľadať výsledky Vašej prijímacej skúšky. Vyhľadávanie je možné iba pomocou rodného čísla. Uvedené údaje sú iba informatívne.

V súčasnej dobe sú k dispozícii výsledky prijímacích skúšok z fakúlt:

  • Agronomická fakulta, Brno (od 18. 5. 2018 do 30. 11. 2018)
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno (od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018)
  • Institut celoživotního vzdělávání, Brno (od 15. 5. 2018 do 30. 9. 2018)
  • Lesnická a dřevařská fakulta, Brno (od 13. 6. 2018 do 30. 9. 2018)
  • Provozně ekonomická fakulta, Brno (od 3. 5. 2018 do 30. 9. 2018)

Zadajte Vaše rodné číslo: