Výsledky prijímacích skúšok


Táto aplikácia Vám umožňuje vyhľadať výsledky Vašej prijímacej skúšky. Vyhľadávanie je možné iba pomocou rodného čísla. Uvedené údaje sú iba informatívne.

V súčasnej dobe sú k dispozícii výsledky prijímacích skúšok z fakúlt:

  • Agronomická fakulta - doktorské štúdiá, Brno (od 29. 7. 2020 do 30. 9. 2020)
  • Agronomická fakulta, Brno (od 3. 6. 2020 do 30. 11. 2020)
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno (od 17. 6. 2020 do 30. 9. 2020)
  • Institut celoživotního vzdělávání, Brno (od 29. 5. 2020 do 30. 9. 2020)
  • Zahradnická fakulta, Brno (od 31. 7. 2020 do 1. 10. 2020)
  • Zahradnická fakulta, Lednice (od 31. 7. 2020 do 1. 10. 2020)

Zadajte Vaše rodné číslo: