Výsledky prijímacích skúšok


Táto aplikácia Vám umožňuje vyhľadať výsledky Vašej prijímacej skúšky. Vyhľadávanie je možné iba pomocou rodného čísla. Uvedené údaje sú iba informatívne.

V súčasnej dobe sú k dispozícii výsledky prijímacích skúšok z fakúlt:

  • Agronomická fakulta - doktorské štúdiá, Brno (od 24. 6. 2019 do 31. 10. 2019)
  • Agronomická fakulta, Brno (od 16. 5. 2019 do 30. 11. 2019)
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno (od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019)
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno (od 23. 5. 2019 do 30. 9. 2019)
  • Institut celoživotního vzdělávání, Brno (od 23. 5. 2019 do 30. 9. 2019)
  • Lesnická a dřevařská fakulta, Brno (od 2. 5. 2019 do 31. 8. 2019)
  • Provozně ekonomická fakulta, Brno (od 12. 6. 2019 do 30. 9. 2019)
  • Zahradnická fakulta, Lednice (od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019)
  • Zahradnická fakulta, Brno (od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019)

Zadajte Vaše rodné číslo: