Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

 
 
  


Agronomická fakulta
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.