Elektronická prihláška na štúdium na MENDELU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na MENDELU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-HOE Horticultural Engineering - N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - kombinovaná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - kombinovaná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav - prezenčná forma
  • do štúdia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura - prezenčná forma
   (od 1. 12. 2017 do 22. 5. 2018)
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ASE Agricultural Specialization - N-ASE-GA General Agriculture in English - prezenčná forma
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 27. 4. 2018 22:00)
  • do štúdia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-FY Fytotechnika - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-VS Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-VS Všeobecné zemědělství - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-RL Rostlinolékařství - B-RL-RL Rostlinolékařství - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-TO Technologie odpadů - B-TO-OH Odpadové hospodářství - kombinovaná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-TO Technologie odpadů - B-TO-OH Odpadové hospodářství - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-TP Chemie a technologie potravin - B-TP-TP Technologie potravin - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-ZEI Zemědělské inženýrství - B-ZEI-ABY Agrobyznys - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-ZOO Zootechnika - B-ZOO-ZO Zootechnika - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-AE Agroekologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-PT Provoz techniky - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-F Fytotechnika - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-RL Rostlinolékařství - N-RL-RL Rostlinolékařství - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - kombinovaná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-EKT Ekotrofologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-TP Technologie potravin - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZEI Zemědělské inženýrství - N-ZEI-ABY Agrobyznys - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-KRM Krmivářství - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZO Zootechnika - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AD Automobilová doprava - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AE Agroekologie - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-PT Provoz techniky - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-RV Rozvoj venkova - prezenčná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma
  • do štúdia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - prezenčná forma
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 16. 4. 2018)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte LDF (Brno) 10. 7. 2018
   na fakulte FRRMS (Brno) 31. 7. 2018
   na fakulte PEF (Brno) 30. 9. 2018 00:00
   na fakulte ICV (Brno) 30. 9. 2018
   na fakulte ZF (Brno), ZF (Lednice) 1. 10. 2018 00:00
   na fakulte AF (Brno) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: D-EMA Economics and Management - D-EMA-REPA Business Management and Economics - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-EMA Economics and Management - D-EMA-REPA Business Management and Economics - prezenčná forma
  • do štúdia: D-EM Ekonomika a management - D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-EM Ekonomika a management - D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku - prezenčná forma
  • do štúdia: D-HPSA Economic Policy and Administration - D-HPSA-FA Finance - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-HPSA Economic Policy and Administration - D-HPSA-FA Finance - prezenčná forma
  • do štúdia: D-HPS Hospodářská politika a správa - D-HPS-F Finance - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-HPS Hospodářská politika a správa - D-HPS-F Finance - prezenčná forma
  • do štúdia: D-SIA System Engineering and Informatics - D-SIA-EIA Economic Informatics - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-SIA System Engineering and Informatics - D-SIA-EIA Economic Informatics - prezenčná forma
  • do štúdia: D-SI Systémové inženýrství a informatika - D-SI-EI Ekonomická informatika - kombinovaná forma
  • do štúdia: D-SI Systémové inženýrství a informatika - D-SI-EI Ekonomická informatika - prezenčná forma
   (od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte LDF (Brno) 31. 8. 2018
   na fakulte ZF (Lednice) 30. 9. 2018
   na fakulte PEF (Brno) 30. 11. 2018
   na fakulte AF (Brno) 31. 12. 2018