Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na MENDELU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2018/2019

  • do studia: ZF (Lednice) - N-HOE Horticultural Engineering - N-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - kombinovaná forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - kombinovaná forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZI Zahradnické inženýrství - N-ZI-Z Zahradnictví - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav - prezenční forma
  • do studia: ZF (Lednice) - N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura - N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura - prezenční forma
   (od 1. 12. 2017 do 22. 5. 2018)
  • do studia: AF (Brno) - N-ASE Agricultural Specialization - N-ASE-GA General Agriculture in English - prezenční forma
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 27. 4. 2018 22:00)
  • do studia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-FY Fytotechnika - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-VS Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma
  • do studia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-VS Všeobecné zemědělství - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-RL Rostlinolékařství - B-RL-RL Rostlinolékařství - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-TO Technologie odpadů - B-TO-OH Odpadové hospodářství - kombinovaná forma
  • do studia: AF (Brno) - B-TO Technologie odpadů - B-TO-OH Odpadové hospodářství - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-TP Chemie a technologie potravin - B-TP-TP Technologie potravin - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-ZEI Zemědělské inženýrství - B-ZEI-ABY Agrobyznys - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-ZOO Zootechnika - B-ZOO-ZO Zootechnika - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-AE Agroekologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-PT Provoz techniky - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - B-ZS Zemědělská specializace - B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-F Fytotechnika - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-RL Rostlinolékařství - N-RL-RL Rostlinolékařství - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - kombinovaná forma
  • do studia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-EKT Ekotrofologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-TP Technologie potravin - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZEI Zemědělské inženýrství - N-ZEI-ABY Agrobyznys - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-KRM Krmivářství - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZO Zootechnika - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AD Automobilová doprava - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AE Agroekologie - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-PT Provoz techniky - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-RV Rozvoj venkova - prezenční forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - prezenční forma
   (od 18. 12. 2017 10:00 do 16. 4. 2018)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě LDF (Brno) 10. 7. 2018
   na fakultě FRRMS (Brno) 31. 7. 2018
   na fakultě PEF (Brno) 30. 9. 2018 00:00
   na fakultě ICV (Brno) 30. 9. 2018
   na fakultě ZF (Brno), ZF (Lednice) 1. 10. 2018 00:00
   na fakultě AF (Brno) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pro doktorský typ studia

  • do studia: D-EMA Economics and Management - D-EMA-REPA Business Management and Economics - kombinovaná forma
  • do studia: D-EMA Economics and Management - D-EMA-REPA Business Management and Economics - prezenční forma
  • do studia: D-EM Ekonomika a management - D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku - kombinovaná forma
  • do studia: D-EM Ekonomika a management - D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku - prezenční forma
  • do studia: D-HPSA Economic Policy and Administration - D-HPSA-FA Finance - kombinovaná forma
  • do studia: D-HPSA Economic Policy and Administration - D-HPSA-FA Finance - prezenční forma
  • do studia: D-HPS Hospodářská politika a správa - D-HPS-F Finance - kombinovaná forma
  • do studia: D-HPS Hospodářská politika a správa - D-HPS-F Finance - prezenční forma
  • do studia: D-SIA System Engineering and Informatics - D-SIA-EIA Economic Informatics - kombinovaná forma
  • do studia: D-SIA System Engineering and Informatics - D-SIA-EIA Economic Informatics - prezenční forma
  • do studia: D-SI Systémové inženýrství a informatika - D-SI-EI Ekonomická informatika - kombinovaná forma
  • do studia: D-SI Systémové inženýrství a informatika - D-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma
   (od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě LDF (Brno) 31. 8. 2018
   na fakultě ZF (Lednice) 30. 9. 2018
   na fakultě PEF (Brno) 30. 11. 2018
   na fakultě AF (Brno) 31. 12. 2018