Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na MENDELU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do studia: PEF (Brno) - B-AII Administrace IS/ICT - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-AII Administrace IS/ICT - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-EAMA Economics and Management - EBMMA Management a marketing v AJ - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-EAM Ekonomika a management - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-EAM Ekonomika a management - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-II Inženýrská informatika - B-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-MOS Management obchodu a služeb - EBMCR Management cestovního ruchu - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-MOS Management obchodu a služeb - EBMOC Management obchodní činnosti - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - B-SI Systémové inženýrství a informatika - B-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-EMAJ Economics and Management - N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-EM Ekonomika a management - N-EM-ME Manažersko-ekonomický - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-FIM Finance a investiční management - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-HPS Hospodářská politika a správa - N-HPS-UAD Účetnictví a daně - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-II Inženýrská informatika - N-II-ARI Automatizace řízení a informatika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-SIA System Engineering and Informatics - N-SIA-EIA Economic Informatics - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: PEF (Brno) - N-SI Systémové inženýrství a informatika - N-SI-EI Ekonomická informatika - prezenční forma - 2. etapa
   (od 20. 11. 2019 do 4. 9. 2020)
  • do studia: LDF (Brno) - B-ARBO Arboristika - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-ARBO Arboristika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-KRAJN Krajinářství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-LESN Lesnictví - LES Lesnictví - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-LESN Lesnictví - TROP Lesnictví tropů a subtropů - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-SNBD Stavby na bázi dřeva - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - B-TVN Tvorba a výroba nábytku - VYR Výroba nábytku - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-KJNI Krajinné inženýrství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-LSNI Lesní inženýrství - LI Lesní inženýrství - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-LSNI Lesní inženýrství - LI Lesní inženýrství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-LSNI Lesní inženýrství - TS Lesní inženýrství tropů a subtropů - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-NI Nábytkové inženýrství - N-NI-NI Nábytkové inženýrství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-SNBD Stavby na bázi dřeva - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: LDF (Brno) - N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva - prezenční forma - 2. etapa
   (od 1. 12. 2019 do 15. 8. 2020)
  • do studia: ZF (Brno) - B-FT Floristická tvorba - B-FT-FT Floristická tvorba - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Brno) - B-KA Krajinářská architektura - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Brno) - B-RSZ Realizace a správa zeleně - ZKR Zahradní a krajinářské realizace - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Brno) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - VAV Vinohradnictví a vinařství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Brno) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Brno) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - Z Zahradnictví - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Lednice) - B-RSZ Realizace a správa zeleně - SZ Správa zeleně - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Lednice) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - VAV Vinohradnictví a vinařství - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Lednice) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - ZTKP Zpracovatelské technologie a kvalita potravin - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: ZF (Lednice) - B-ZIZ Zahradnické inženýrství - Z Zahradnictví - kombinovaná forma - 2. etapa
   (od 1. 12. 2019 do 30. 7. 2020)
  • do studia: FRRMS (Brno) - B-METSA International Territorial Studies - prezenční forma
  • do studia: FRRMS (Brno) - B-METS Mezinárodní teritoriální studia - prezenční forma
  • do studia: FRRMS (Brno) - B-RER Regionální rozvoj - prezenční forma
  • do studia: FRRMS (Brno) - N-METSA International Territorial Studies - prezenční forma
  • do studia: FRRMS (Brno) - N-METS Mezinárodní teritoriální studia - prezenční forma
  • do studia: FRRMS (Brno) - N-RER Regionální rozvoj - prezenční forma
   (od 27. 12. 2019 do 8. 5. 2020)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek na fakultě FRRMS (Brno):
   (od 27. 12. 2019 do 10. 7. 2020)

  • do studia: ICV (Brno) - B-SP Specializace v pedagogice - B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: ICV (Brno) - B-SP Specializace v pedagogice - B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: ICV (Brno) - B-SP Specializace v pedagogice - B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku - prezenční forma - 2. etapa
   (od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek na fakultě ICV (Brno):
   (od 25. 5. 2020 do 31. 7. 2020)

  • do studia: AF (Brno) - B-AEG Agroekologie - SBAE Agroekologie - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-AEG Agroekologie - SBPUOP Pozemkové úpravy a ochrana půdy - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-AEG Agroekologie - SBVAES Voda v agroekosystému - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-AGB Agrobiologie - B-AGB-VS Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ATE Aplikovaná technika - SBOH Odpadové hospodářství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ATE Aplikovaná technika - SBPT Provoz techniky - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ATE Aplikovaná technika - SBTZO Technické znalectví a oceňování - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ATE Aplikovaná technika - SBZSTZ Zemědělské stavby a technologická zařízení - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-FYT Fytotechnika - SBFYTO Fytotechnika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-FYT Fytotechnika - SBRL Rostlinolékařství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-TPO Technologie potravin - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ZIN Zemědělské inženýrství - SBABY Agrobyznys - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ZIN Zemědělské inženýrství - SBZI Zemědělské inženýrství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - B-ZOT Zootechnika - SBRYB Rybářství - prezenční forma - 2. etapa
   (od 10. 6. 2020 08:00 do 23. 8. 2020)
  • do studia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-FYTO Fytotechnika - N-FYTO-F Fytotechnika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-RL Rostlinolékařství - N-RL-RL Rostlinolékařství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-TO Technologie odpadů - N-TO-TMO Technologie a management odpadů - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-EKT Ekotrofologie - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-TP Chemie a technologie potravin - N-TP-TP Technologie potravin - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZEI Zemědělské inženýrství - N-ZEI-ABY Agrobyznys - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-KRM Krmivářství - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZOO Zootechnika - N-ZOO-ZO Zootechnika - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AD Automobilová doprava - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-AE Agroekologie - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-PT Provoz techniky - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-RV Rozvoj venkova - prezenční forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: AF (Brno) - N-ZS Zemědělská specializace - N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství - prezenční forma - 2. etapa
   (od 10. 6. 2020 08:00 do 31. 7. 2020)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě LDF (Brno) 31. 8. 2020
   na fakultě FRRMS (Brno) 15. 9. 2020
   na fakultě PEF (Brno) 30. 9. 2020 00:00
   na fakultě ICV (Brno) 30. 9. 2020
   na fakultě ZF (Brno), ZF (Lednice) 1. 10. 2020 00:00
   na fakultě AF (Brno) 30. 11. 2020