Portál spolupráce


Portál spolupráce slúži na nadviazanie spolupráce medzi univerzitou a ďalším subjektom (firma, nezisková organizácia, výskumné stredisko apod.) Spoluprácu je možné nadviazať prostredníctvom ponuky zverejnenej univerzitou. Po následnej dohode medzi oboma stranami môže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci.

Detail ponuky: Plánování krajiny

• sociologické průzkumy (percepce krajiny)

• hodnocené rekreačního potenciálu vybraných území

• krajinné a územní plánování

• metodologie obnovy a péče o krajinu

Zodpovedná osoba:
Projektový manažér:
Charakteristika ponuky

Kritérium
Hodnota
Pracoviště
Ústav plánovania krajiny

Dokumenty pripojené v ponuke

Názov dokumentu
Komentár
Vložil
VloženéDokument
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.