Cooperation portal


Use Cooperation Portal to establish cooperation between university and another body (company, NGO, research center etc.). You can establish cooperation through offers published by university. The contract on cooperation may be concluded upon the following agreement between both parties.

Offer detail: Zahradnická technika a mechanizace

• poradenství v oblasti technologií, nákladovosti a efektivity na provoz strojů využívaných v zahradnické produkci, při zakládání a údržbě okrasné zeleně a v oblasti odpadového hospodářství (kompostování, bioenergetika)

• poradenství a testování závlahových systémů

• testování strojů pro zahradnickou produkci a komunální sféru (sledování exploatačních parametrů, výkonnosti strojů a souprav, návrh konstrukčních úprav)

• testování vybraných agrochemikálií a pomocných materiálů (fólie, tkaniny aj.) využívaných v zahradnické produkci

• měření zhutnění a dynamiky vlhkosti zemědělských půd

Person responsible:
Ing. Vladimír Veverka []

Project manager:
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D. [xkopta@node.mendelu.cz]

Offer characteristics

Criterion
Value
Pracoviště
Department of Horticultural Machinery

Documents attached to offer

Document nameComments
Entered by
Entered on
Document
No suitable data found.