Portál spolupráce


Portál spolupráce slouží k navázání spolupráce mezi univerzitou a dalším subjektem (firma, nezisková organizace, výzkumné středisko apod.). Spolupráci je možné navázat přes nabídky zveřejněné univerzitou. Po následné domluvě mezi oběma stranami může dojít k uzavření smlouvy o spolupráci.

Detail nabídky: Zelinářství, květinářství, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

 ·        analýzy rostlinného materiálu: celkové redukující sacharidy, vitamin C, celkové karotenoidy, celková antioxidační kapacita, sušina, obsah K, Na, Ca, Mg, refrakce, dusičnany.

·        poradenství v oblasti technologie produkce zeleniny a léčivých rostlin v polních a skleníkových podmínkách.

Odpovědná osoba:
Projektový manažer:
Charakteristika nabídky

Kritérium
Hodnota
Pracoviště
Ústav zelinářství a květinářství

Dokumenty připojené k nabídce

Název dokumentu
Komentář
VložilVloženoDokument
Nenalezena žádná vyhovující data.