Registrační formulář pro partnerskou organizaci


Registrační formulář slouží pro vznik nové organizace v systému. Pokud je Vaše organizace již registrovaná, můžete se přihlásit zde.

Příručka k portálu pro spolupráci univerzity s praxí

Pod následujícím odkazem naleznete kompletní příručku k portálu pro spolupráci univerzity s praxí, kde naleznete veškeré informace o registraci i dalších následných možnostech práce s portálem.

Příručka k portálu pro spolupráci univerzity s praxí   Příručka k portálu pro spolupráci univerzity s praxí


Přehled pracovišť a počtu studentů zapojených do portálu pro spolupráci univerzity s praxí

Následující přehled obsahuje seznam všech fakult univerzity, včetně počtu studentů, kteří jsou v současnosti zapojeni do portálu pro spolupráci univerzity s praxí.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií:850 studentů
Zahradnická fakulta:886 studentů


Registrační formulář

Vyplněním následujícího formuláře můžete zažádat o registraci Vaší společnosti do Portálu pro spolupráci s univerzitou. Heslo, které zadáte, Vám bude po registraci sloužit pro přístup do Portálu. Po odeslání vyplněného formuláře Vám bude doručen e-mail na potvrzení údajů k registraci.

Načtení údajů z databáze RHK nebo systému ARES

Po zadání IČO do následujícího formuláře můžete základní informace o Vaší společnosti načíst z databáze RHK Brno, nebo ze systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů registrovaných v České republice). Registrační formulář tak bude automaticky předvyplněn.

IČO:

Registrační formulář

Základní údaje
Název společnosti:
IČO:
Sídlo společnosti
Stát:
Město:       
Město:
Ulice:
PSČ:
Kontaktní údaje
Telefon:  (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Další informace
Spolupráce s fakultou:
Sféra činnosti:
Kategorie dle počtu zaměstnanců:
Obor:
Jako logo vkládejte obrázek ve formátu PNG nebo JPG.
Logo:
Popis činnosti může mít maximálně 1000 znaků.
Popis činnosti:
 
Informace o kontaktní osobě:
Jméno a příjmení zadávejte bez titulů.
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví: muž      žena
Pracovní pozice:
Datum narození je důvěrný údaj a slouží pouze pro interní evidenci Univerzitního informačního systému.
Datum narození:
Telefon:  (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolní zadání:

Požadavky na heslo

Minimální délka hesla je 10 znaků.
Minimální počet malých písmen je 1.
Minimální počet velkých písmen je 1.
Minimální počet číslic je 1.
Minimální počet nepísmenných znaků je 1.
Maximální počet po sobě jdoucích opakujících se znaků je 3.
Heslo musí být silné (alespoň tři čárky ze čtyř).
Alternativou ke splnění minimálních požadavků na počet číslic, písmen atd. je heslo alespoň 30 znaků dlouhé, které se skládá alespoň z 5 různých znaků.
Minimální počet změn oproti starému heslu je 5.

Je zakázáno používat diakritiku (povoleny jsou pouze ASCII znaky).

Pro zpracování Vámi doložených materiálů je nutný Váš souhlas. S uvedenými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Registrační formulář odešlete stiskem tlačítka Registrovat.