Registračný formulár pre partnerskú organizáciu


Registračný formulár slúži na vznik novej organizácie v systéme. Pokiaľ je Vaša organizácia už registrovaná, môžete sa prihlásiť tu.

Príručka k portálu pre spoluprácu univerzity s praxou

Pod nasledujúcim odkazom nájdete kompletnú príručku k portálu pre spoluprácu univerzity s praxou, kde nájdete všetky informácie o registrácii aj ďalších následných možnostiach práce s portálom.

Príručka k portálu pre spoluprácu univerzity s praxou   Príručka k portálu pre spoluprácu univerzity s praxou


Prehľad pracovísk a počtu študentov zapojených do portálu pre spoluprácu univerzity s praxou

Nasledujúci prehľad obsahuje zoznam všetkých fakúlt univerzity, vrátane počtu študentov, ktorí sú v súčasnosti zapojení do portálu pre spoluprácu univerzity s praxou.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií:815 študentov
Zahradnická fakulta:936 študentov


Registračný formulár

Vyplnením nasledujúceho formulára môžete požiadať o registráciu Vašej spoločnosti do Portálu pre spoluprácu s univerzitou. Heslo, ktoré zadáte, Vám bude po registrácii slúžiť pre prístup do Portálu. Po odoslaní vyplneného formulára Vám bude doručený e-mail na potvrdenie údajov k registrácii.

Načítanie údajov z databáze RHK alebo systému ARES

Po zadaní IČO do nasledujúceho formulára môžete základné informácie o Vašej spoločnosti načítať z databázy RHK Brno, alebo zo systému ARES (Administratívny register ekonomických subjektov registrovaných v Českej republike). Registračný formulár tak bude automaticky predvyplnený.

IČO:


Registračný formulár

Základné údaje
Názov spoločnosti:
IČO:
Sídlo spoločnosti
Štát:
Mesto:       
Mesto:
Ulica:
PSČ:
Kontaktné údaje
Telefón:  (v medzinárodnom formáte, napr. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Ďalšie informácie
Spolupráca s fakultou:
Sféra činnosti:
Kategórie podľa počtu zamestnancov:
Odbor:
Ako logo vkladajte obrázok vo formáte PNG alebo JPG.
Logo:
Popis činnosti môže mať maximálne 1000 znakov.
Popis činnosti:
 
Informácie o kontaktnej osobe:
Meno a priezvisko zadávajte bez titulov.
Meno:
Priezvisko:
Pohlavie: muž      žena
Pracovná pozícia:
Dátum narodenie je dôverný údaj a slúži iba pre internú evidenciu Univerzitného informačného systému.
Dátum narodenia:
Telefón:  (v medzinárodnom formáte, napr. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolné zadanie:

Požiadavky na heslo

Minimálna dĺžka hesla je 10 znakov.
Minimálny počet malých písmen je 1.
Minimálny počet veľkých písmen je 1.
Minimálny počet číslic je 1.
Minimálny počet nepísmenových znakov je 1.
Maximálny počet po sebe idúcich opakujúcich sa znakov je 3.
Heslo musí byť silné (aspoň tri čiarky zo štyroch).
Alternatívou k splneniu minimálnych požiadaviek na počet číslic, písmen atď. je heslo aspoň 30 znakov dlhé, ktoré sa skladá aspoň z 5 rôznych znakov.
Minimálny počet zmien oproti starému heslu je 5.

Je zakázané používať diakritiku (povolené sú len ASCII znaky).

Pre spracovanie Vami doložených materiálov je nutný Váš súhlas. S uvedenými údajmi bude zaobchádzané v súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov.

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Registračný formulár odošlete stlačením tlačidla Registrovať.