Registrační formulář pro partnerskou organizaciHelp


Registrační formulář slouží pro vznik nové organizace v systému. Pokud je Vaše organizace již registrovaná, můžete se přihlásit zde.

Příručka k portálu pro spolupráci univerzity s praxí

Pod následujícím odkazem naleznete kompletní příručku k portálu pro spolupráci univerzity s praxí, kde naleznete veškeré informace o registraci i dalších následných možnostech práce s portálem.

PDF soubor   Příručka k portálu pro spolupráci univerzity s praxí


Přehled pracovišť a počtu studentů zapojených do portálu pro spolupráci univerzity s praxí

Následující přehled obsahuje seznam všech fakult univerzity, včetně počtu studentů, kteří jsou v současnosti zapojeni do portálu pro spolupráci univerzity s praxí.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií:750 studentů
Zahradnická fakulta:872 studentů


Registrační formulář

Vyplněním následujícího formuláře můžete zažádat o registraci Vaší společnosti do Portálu pro spolupráci s univerzitou. Heslo, které zadáte, Vám bude po registraci sloužit pro přístup do Portálu. Po odeslání vyplněného formuláře Vám bude doručen e-mail na potvrzení údajů k registraci.

Načtení údajů z databáze RHK nebo systému ARES

Po zadání IČO do následujícího formuláře můžete základní informace o Vaší společnosti načíst z databáze RHK Brno, nebo ze systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů registrovaných v České republice). Registrační formulář tak bude automaticky předvyplněn.

IČO:


Registrační formulář

Základní údaje
Název společnosti:
IČO:
Sídlo společnosti
Stát:
Město:       
Město:
Ulice:
PSČ:
Kontaktní údaje
Telefon:  (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Další informace
Spolupráce s fakultou:
Sféra činnosti:
Kategorie dle počtu zaměstnanců:
Obor:
Jako logo vkládejte obrázek ve formátu PNG nebo JPG.
Logo:
Popis činnosti může mít maximálně 1000 znaků.
Popis činnosti:
 
Informace o kontaktní osobě:
Jméno a příjmení zadávejte bez titulů.
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví:
 muž      žena
Pracovní pozice:
Datum narození je důvěrný údaj a slouží pouze pro interní evidenci Univerzitního informačního systému.
Datum narození:
Telefon:
 (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolní zadání:

Požadavky na heslo

x
Minimální délka hesla je 10 znaků.
x
Minimální počet malých písmen je 1.
x
Minimální počet velkých písmen je 1.
x
Minimální počet číslic je 1.
xMinimální počet nepísmenných znaků je 1.
ano
Maximální počet po sobě jdoucích opakujících se znaků je 3.
x
Heslo musí být silné (alespoň tři čárky ze čtyř).
ok
Alternativou ke splnění minimálních požadavků na počet číslic, písmen atd. je heslo alespoň 30 znaků dlouhé, které se skládá alespoň z 5 různých znaků.
->
Minimální počet změn oproti starému heslu je 5.

Je zakázáno používat diakritiku (povoleny jsou pouze ASCII znaky).

Pro zpracování Vámi doložených materiálů je nutný Váš souhlas. S uvedenými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Registrační formulář odešlete stiskem tlačítka Registrovat.