Oddělení vnitřní správy budov (RSKM SKM) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Milada Kyselková
organizačně-technická pracovnice
+420 541 421 538milada.kyselkova [at] mendelu.cz
vedoucí oddělení vnitřní správy budov+420 545 128 310