Ekonomický úsek (RSKM SKM) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Alena Bartoňkováreferentka evidence majetku a účetní
+420 541 421 514
účetní
+420 541 421 510
dana.machova [at] mendelu.cz
vedoucí účetní
+420 541 421 516
účetní
+420 541 421 532martina.vesela [at] mendelu.cz