Ředitelství (SKM) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Alena Bartoňková
referentka evidence majetku a účetní
+420 541 421 514alena.bartonkova [at] mendelu.cz
referentka personální a mzdová
+420 541 421 518
Milada Kyselkováorganizačně-technická pracovnice+420 541 421 538milada.kyselkova [at] mendelu.cz
Jiří Luskařidič osobního automobilu
+420 545 128 350, +420 603 454 068
jiri.luska [at] mendelu.cz
Josef Luska
vedoucí oddělení vnitřní správy budov
+420 545 128 310josef.luska.jak [at] mendelu.cz
Dana Machováúčetní
+420 541 421 510
dana.machova [at] mendelu.cz
Ing. Vlasta Misařová
vedoucí účetní
+420 541 421 516
vlasta.misarova [at] mendelu.cz
Miroslava Venerovásekretářka a pokladní
+420 541 421 511
účetní
+420 541 421 532
Blažena Žemlovápersonalistka a mzdová účetní
+420 541 421 519