Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Dr. Ing. Petr Bruneckýakademický pracovník - docentBA06N4002 (T4.02)+420 545 134 174, +420 734 452 454petr.brunecky [at] mendelu.cz
akad. soch. Tamara Buganskáakademická pracovníčka - asistentkaBA06N4017 (T4.17)+420 545 134 316tamara.buganska [at] mendelu.cz
Ing. Petr Čech, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N4016 (T4.16)+420 545 134 516, +420 545 134 534petr.cech [at] mendelu.cz
Ing. Lukáš Fictumakademický pracovník - asistentBA06N4017 (T4.17)+420 545 134 317lukas.fictum [at] mendelu.cz
Ing. Simona Frankováorganizačně-technická pracovníčkaBA06N2004 (T2.04)+420 545 134 169simona.frankova [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.akademický pracovník - docentBA06N4017 (T4.17)+420 545 134 317boris.hala [at] mendelu.cz
Ing. Petr Hamšíktechnický pracovník pro vědu a výzkumBA06N3011 (T3.11)+420 545 134 163petr.hamsik [at] mendelu.cz
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N1016 (T1.16)+420 545 134 176josef.hlavaty [at] mendelu.cz
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Miroslav Jančíkakademický pracovník - asistentBA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515miroslav.jancik [at] mendelu.cz
Ing. František Kachyňaakademický pracovník - asistentBA06N2009 (T2.09)+420 545 134 173frantisek.kachyna [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.akademická pracovníčka - docentkaBA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061ludvika.kanicka [at] mendelu.cz
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N2008 (T2.08)+420 545 134 517martin.kovarik [at] mendelu.cz
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515eliska.machova [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N2009 (T2.09)+420 545 134 173hynek.manak [at] mendelu.cz
MgA. Petr Novagueakademický vědecko-výzkumný pracovníkBA06N2010 (T2.10)+420 545 134 165petr.novague [at] mendelu.cz
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.akademický pracovník - profesorBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171ivan.petelen [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.akademický pracovník - docent, garant projektuBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171jaroslav.svoboda [at] mendelu.cz
Ing. Milan Šimek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175milan.simek [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.akademický pracovník - docent, vědecko-výzkumný pracovníkBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175jiri.tauber [at] mendelu.cz
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.akademická pracovníčka - docentkaBA06N2013 (T2.13)+420 545 134 170daniela.tesarova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Tomáš Bílekexterný učiteľqqbilek3 [at] node.mendelu.cz
Paul Callahanexterný učiteľqqcallah [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Čech, Ph.D.osoba spravující výpočetní technikuBA06N4016 (T4.16)+420 545 134 516, +420 545 134 534petr.cech [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.externý učiteľBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171qqdrapal [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav Jančíkexterný učiteľBA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515miroslav.jancik [at] mendelu.cz
Ing. Adam Kořený, Ph.D.externý učiteľqqkoreny [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.externí školitelBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175qqmulle4 [at] node.mendelu.cz
Ing. Helena Prokopováexterná učiteľkaBA06N4005 (T4.05)+420 545 134 314qqproko4 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Radek Ryšánekexterný učiteľxrysanek [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Sochorexterný učiteľqqsocho8 [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Irena Svobodováexterná učiteľkaBA06N4005 (T4.05)+420 545 134 314qqsvobo9 [at] node.mendelu.cz