Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Dr. Ing. Petr Bruneckýakademický pracovník - docentBA06N4002 (T4.02)+420 545 134 174, +420 734 452 454
akad. soch. Tamara Buganská
akademická pracovníčka - asistentka
BA06N4017 (T4.17)+420 545 134 316tamara.buganska [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534petr.cech [at] mendelu.cz
Ing. Lukáš Fictumakademický pracovník - asistentBA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
lukas.fictum [at] mendelu.cz
organizační pracovníčka
BA06N2004 (T2.04)
+420 545 134 169
akademický pracovník - docent
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
výzkumník projektu IIBA06N3011 (T3.11)+420 545 134 163petr.hamsik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N1016 (T1.16)+420 545 134 176
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
zdenek.holous [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentkaBA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061ludvika.kanicka [at] mendelu.cz
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.akademický pracovník - docent
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
hynek.manak [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
BA06N2010 (T2.10)
+420 545 134 165petr.novague [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171ivan.petelen [at] mendelu.cz
Ing. Alena Sobotková
technická pracovníčka pro výuku
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 316
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.akademický pracovník - docentBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
akademický pracovník - odborný asistentBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175
akademická pracovníčka - docentkaBA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
daniela.tesarova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Tomáš Bílekpracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľqqbilek3 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
osoba spravující výpočetní techniku
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
petr.cech [at] mendelu.cz
externý učiteľBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
Lukáš Homolaexterný učiteľ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
Ing. Marek Jičínskýosoba spravující výpočetní techniku
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
qqjurica [at] node.mendelu.cz
Ing. Danica Káňová, Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)xkanova2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Adam Kořený, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
qqkoreny [at] node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externý učiteľ
qqmihail [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.externí školitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
qqmulle4 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
qqnantl [at] node.mendelu.cz
Ing. Kateřina Plšková
externá učiteľka
qqplskov [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 314qqproko4 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
xrysanek [at] node.mendelu.cz
externý učiteľqqsinajs [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
qqsocho8 [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Irena Svobodovápracovníčka bez úvazku (prac. dohoda), externá učiteľkaBA06N4005 (T4.05)+420 545 134 314
Ing. Milan Vrbík
externý učiteľ
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175