Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087
jan.deutscher [at] mendelu.cz
Sylva Dvořákovátechnická pracovnice pro výukuBA04N4005 (B4.05)+420 545 134 083
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4009 (B4.09)+420 545 134 096jitka.fialova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
akademický pracovník - docent
BA04N4008 (B4.08)
+420 545 134 085
petr.hruza [at] mendelu.cz
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4014 (B4.14), BA04N4015 (B4.15)
+420 545 134 010
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIIBA04N4012 (B4.12)
+420 545 134 097
petr.kupec [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N4011 (B4.11)+420 545 134 009petr.pelikan [at] mendelu.cz
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentkaBA04N4010 (B4.10)+420 545 134 093lenka.sevelova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
akademický pracovník - profesor
BA04N4053 (B328)
+420 545 134 520

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelářTelefon
E-mail
externí učitel
qqblank [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA04N6074 (B6.74)+420 545 134 558qqkovar3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Libor Školoud
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí školitelBA04N4006 (B4.06)+420 545 134 087qqtlapak [at] node.mendelu.cz