Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIBA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087
jan.deutscher [at] mendelu.cz
Sylva Dvořáková
technická pracovnice pro výuku
BA04N4005 (B4.05)
+420 545 134 083
sylva.dvorakova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4009 (B4.09)
+420 545 134 096jitka.fialova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
ondrej.hemr [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.akademický pracovník - docent
BA04N4008 (B4.08)
+420 545 134 085petr.hruza [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4014 (B4.14), BA04N4015 (B4.15)
+420 545 134 010
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu III
BA04N4012 (B4.12)+420 545 134 097
akademická pracovnice - odborná asistentkaBA04N4011 (B4.11)+420 545 134 009jana.markova [at] mendelu.cz
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4010 (B4.10)
+420 545 134 093
akademický pracovník - profesorBA04N4053 (B328)
+420 545 134 520

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefonE-mail
externí učitel
Ing. Michal Kovář, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6074 (B6.74)
+420 545 134 558
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
prof. Ing. Alois Prax, CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqprax [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí školitel
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087