Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc.
akademická vědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N6030 (B6.30)
+420 545 134 066
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
výzkumný pracovník
BA04N4035 (B4.35)
+420 545 134 181, +420 774 835 481
pracovník profesního centra, akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovníkBA04N5047 (B5.47)+420 545 134 054
výzkumník projektu III
BA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556
Ing. et Ing. Martin Danzer
projektový manažer
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
Ing. Denisa Dvořáková
výzkumník projektu I
denisa.dvorakova [at] mendelu.cz
vědecko-výzkumný pracovník
tomas.frantik [at] mendelu.cz
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N5044 (B5.44)
+420 545 134 044
akademický pracovník - docent
BA04N5049 (B5.49)
+420 545 134 043
roman.gebauer [at] mendelu.cz
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6053 (B6.53)
+420 545 134 555hana.habrova [at] mendelu.cz
Mgr. Martina Hájíčkovávědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
Mgr. Kamila Hejlíkovávýzkumník projektu I
výzkumník projektu IIBA04N6069 (B6.69)+420 545 134 051
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6069 (B6.69)
+420 545 134 051, +420 545 135 130
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6074 (B6.74)+420 545 134 558petr.jelinek [at] mendelu.cz
Ing. Lukáš Karas
výzkumník projektu II
BA04N6076 (B6.76)
+420 545 134 064
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5042 (B5.42)
+420 545 134 041
tomas.koutecky [at] mendelu.cz
vědecko-výzkumná pracovníčka
marcela.kovarova [at] mendelu.cz
Ing. Michaela Kruttovávědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N6075 (B6.75)
+420 545 134 556michaela.kruttova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
anna.kupec [at] mendelu.cz
výzkumný pracovníkBA04N6066 (B6.66)
+420 545 134 557
Ing. Jakub Kvasnica
výzkumník projektu II
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
výzkumník projektu II
Radka Ludikovskáorganizačně-technická pracovníčka
BA04N5045 (B5.45)
+420 545 134 042
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu IIBA04N5043 (B5.43)+420 545 134 057samuel.lvoncik [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
akademický pracovník - profesor
BA04N5048 (B5.48)+420 545 134 060, +420 739 341 962
Ing. Marie Matoušková
výzkumník projektu II
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
Ing. Radim Matula, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
Ing. Peter Mendelvědecko-výzkumný pracovníkBA04N6066 (B6.66)+420 545 134 557
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6073 (B6.73)
+420 545 134 052
prof. Ing. Naděžda Naděždina, CSc.výzkumná pracovníčka
BA04N4035 (B4.35)
+420 545 134 181
Valerij Naděždin
vědecko-výzkumný pracovník
BA04N4035 (B4.35)
+420 545 134 181
Ing. Petr Němec, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA04N6076 (B6.76)
+420 545 134 064
petr.nemec [at] mendelu.cz
Bc. Karel Novák
výzkumník projektu I
karel.novak [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavlišakademický pracovník - docent, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6073 (B6.73)
+420 545 134 052jindrich.pavlis [at] mendelu.cz
Ing. Roman Plichta, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5049 (B5.49)
+420 545 134 043
výzkumný pracovník
Ing. Martin Rejžek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
martin.rejzek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057
Mgr. Věra Řepkovátechnička pro výzkum
vera.repkova [at] mendelu.cz
Mgr. Tomáš Slachvýzkumník projektu II
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
BA04N6076 (B6.76)+420 545 134 064
Ing. Martin Svátek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058martin.svatek [at] mendelu.cz
Ondřej Svátektechnik pro výzkum
ondrej.svatek [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5041 (B5.41)
+420 545 134 042
pavel.samonil [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovníkBA04N6052 (B6.52)
+420 545 134 500
akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N5047 (B5.47)+420 545 134 054zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
Ing. Martin Šrámek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA04N6052 (B6.52)
+420 545 134 500
martin.sramek [at] mendelu.cz
Ing. Markéta Šrámková
projektový manažer - junior
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
akademický pracovník - docent
BA04N6072 (B6.72)+420 545 134 056jan.stykar [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6069 (B6.69)
+420 545 134 051sona.ticha [at] mendelu.cz
odb. administrativní asistentka projektu
jana.tulkova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N6055 (B6.55)
+420 545 134 059
Anastasiya Urbanvědecko-výzkumná pracovníčka
anastasiya.urban [at] mendelu.cz
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA04N6064 (KN414)
+420 776 041 303
výzkumník projektu IV
BA04N2044 (B2.44)
+420 545 134 521
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
daniel.volarik [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Josef Drozd, CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdrozd [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqfilipp [at] node.mendelu.cz
Mgr. Pavlína Horkáexterná učiteľkaBA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556
Radek Jupa
evidován v OBD
qqjupa [at] node.mendelu.cz
PhDr. Irena Krasnickáexterná učiteľka
externí školitel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N6072 (B6.72)
+420 545 134 056
jan.stykar [at] mendelu.cz
externý učiteľ
qqvasuta [at] node.mendelu.cz