Zkušebna stavebně truhlářských výrobků (LDF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Jana Barcuchováorganizačně-technická pracovnice
+420 606 056 341
auditor - kontrolor
Ing. Tomáš Kocfelda
metrolog
+420 739 555 329
tomas.kocfelda [at] mendelu.cz
Ing. Petr Mitáčekmanažer jakosti
+420 739 555 327
petr.mitacek [at] mendelu.cz
Ing. Petr Sláčíkvedoucí Zkušebny staveb.truhlář.výrobků+420 739 555 328petr.slacik [at] mendelu.cz
Ing. Ladislav Vendlauditorladislav.vendl [at] mendelu.cz
Ing. Miroslav Zapletalmanažer kvality
+420 606 056 342