Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Aneta Bačová
výzkumník projektu II
BN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344aneta.bacova [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Bednářtechnický pracovník pro vědu a výzkumjiri.bednar [at] mendelu.cz
technik pro výzkum
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 111marcel.bena [at] mendelu.cz
Ing. Jakub Beránek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3049 (B3.49)
+420 545 134 183
Dr. Leticia Botella Sánchez
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5019 (B5.19)
+420 545 134 553
thomas.cech [at] mendelu.cz
výzkumná pracovnice
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.akademický pracovník - docentBA04N5019 (B5.19)
pavel.cudlin [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.akademický pracovník - docentBA04N3016 (B3.16)+420 545 134 119petr.cermak [at] mendelu.cz
Ing. Václav Čermák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3018 (B3.18)
výzkumník projektu I
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
laszlo.dalya [at] mendelu.cz
administrátorka projektu
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 344
henrieta.datkova [at] mendelu.cz
Ing. Petra Doleželováhlavní manažer projektu
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113
Ing. Biljana Đorđević, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA03N5031 (C5.31)+420 545 133 012
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
BA04N2015 (B2.15)
+420 545 134 109
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N2017 (B2.17)+420 545 134 110, +420 739 341 963
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
Ing. Martin Ernst, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, koordinátor projektuBA04N4052 (B4.52)
+420 545 134 107
martin.ernst [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA04N3018 (B3.18)
+420 545 134 121jiri.foit [at] mendelu.cz
Dr. Marília do Rosário Goncalves Horta Jungvýzkumná pracovnice
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
Marie Hábováfinanční manažerBA04N3024 (B3.24)+420 545 134 113marie.habova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BA04N3018 (B3.18)
+420 545 134 121
výzkumník projektu III
miloslav.homolka [at] mendelu.cz
Iveta Hrubáorganizační pracovnice
BA04N3023 (B3.23)
+420 545 134 114
Bc. Jindřiška Hrubá
asistentka projektu, organizační pracovnice
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113, +420 733 745 676
výzkumník projektu III
akademický pracovník - profesorBA04N3012 (B3.12)
+420 545 134 116, +420 739 341 961
libor.jankovsky [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III
BN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344josef.janousek [at] mendelu.cz
výzkumný pracovník SeniorBN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
thomas.jung [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, koordinátor projektu
BA04N2015 (B2.15)+420 545 134 539
akademický pracovník - odborný asistentBA04N3025 (B3.25)+420 545 134 113
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA04N3049 (B3.49)
+420 545 134 183
ondrej.kosulic [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
akademický pracovník - profesor
BA04N2016 (B2.16)
+420 545 134 127
akademický pracovník - asistent
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113tomas.majek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
RNDr. Ondřej Mikulkavýzkumník projektu II
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 109
ondrej.mikulka [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5016 (B5.16)
+420 545 134 134
Ivan Milenković, Ph.D.výzkumný pracovníkBN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344ivan.milenkovic [at] mendelu.cz
Dr. Martin Mullett
výzkumný pracovník
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
Dr. Zoltán Árpád Nagy
výzkumný pracovník
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.výzkumník projektu II
BA01N2079 (A2.79)
+420 545 133 254
akademická pracovnice - asistentka
BA04N3016 (B3.16)+420 545 134 119, +420 545 134 117
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N3046 (B3.46)
+420 545 134 065
akademický pracovník - odborný asistentBA04N2014 (B2.14)+420 545 134 108
výzkumník projektu IBA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
Ing. Milica Racovýzkumník projektu IIBN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
milica.raco [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
BA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
jiri.rozsypalek [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IIBA04N3017 (B3.17)
+420 545 134 115
výzkumník projektu I
BA04N2014 (B2.14)
+420 545 134 108
vlastimil.skotak [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IBA04N4052 (B4.52)
+420 545 134 107
katerina.svobodova [at] mendelu.cz
Mgr. Alena Šamonilová
organizační pracovnice
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113
výzkumník projektu II
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 111
vojtech.sotola [at] mendelu.cz
metodik hodnocení VaV, akademický pracovník - docent
BA04N3017 (B3.17)+420 545 134 115
výzkumník projektu I
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
technička pro výzkum
BA04N3007 (B3.07)
+420 545 134 147, +420 545 134 053
akademický pracovník - asistentBA04N3015 (B3.15)+420 545 134 120tomas.zid [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
TelefonE-mail
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
Ing. Biljana Đorđević, Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)BA03N5031 (C5.31)
+420 545 133 012
externí školitel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí školitelka
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqklasek [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Jana Krajňáková, CSc.externí školitelkaBA04N5016 (B5.16)
+420 545 134 134
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkriz5 [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.externí školitelBA04N3025 (B3.25)+420 545 134 113mrkva [at] node.mendelu.cz
Ing. Michal Prouza
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N3045 (B3.45)+420 545 134 184
externí školitelka
RNDr. Luděk Skočovský, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqskoco1 [at] node.mendelu.cz
Kitichate Sridith
externí školitel
qqsridit [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivana Střížková
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xstrizko [at] node.mendelu.cz
Mgr. Alena Šamonilovápracovnice bez úvazku (prac. dohoda)BA04N3024 (B3.24)+420 545 134 113alena.samonilova [at] mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Urban, CSc.
externí učitel
BA04N3025 (B3.25)+420 545 134 113
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N2017 (B2.17)
+420 545 134 110
Ing. Tomáš Žid
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120