Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Ing. Jan Deutscher, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087
jan.deutscher [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
BA04N4005 (B4.05)
+420 545 134 083
sylva.dvorakova [at] mendelu.cz
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4009 (B4.09)+420 545 134 096jitka.fialova [at] mendelu.cz
Ing. Ondřej Hemrvýzkumník projektu II
ondrej.hemr [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.akademický pracovník - docent
BA04N4008 (B4.08)
+420 545 134 085
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4014 (B4.14), BA04N4015 (B4.15)+420 545 134 010
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.akademický pracovník - docent, výzkumník projektu III
BA04N4012 (B4.12)
+420 545 134 097
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
jana.markova [at] mendelu.cz
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N4010 (B4.10)
+420 545 134 093
lenka.sevelova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
akademický pracovník - profesor
BA04N4053 (B328)+420 545 134 520miloslav.slezingr [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Dr. Gary Blank
externí učitel
qqblank [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6074 (B6.74)+420 545 134 558qqkovar3 [at] node.mendelu.cz
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Libor Školoud
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
xskolou2 [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí školitel
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087