Ústav matematiky (LDF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N6030 (B6.30)
+420 545 134 554simona.fisnarova [at] mendelu.cz
Dagmar Harazimová
organizačně-technická pracovnice
BA04N3001 (B3.01), BA04N5029 (B5.29)+420 545 134 140, +420 545 134 025dagmar.harazimova [at] mendelu.cz
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA04N6015 (B6.15)
+420 545 134 027petr.hasil [at] mendelu.cz
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentkaBA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 031
Mgr. Alice Králová
akademická pracovnice - asistentka
BA04N5030 (B5.30)+420 545 134 032alice.kralova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 542
metodik hodnocení VaV, akademický pracovník - docent
BA04N6016 (B6.16)
+420 545 134 030
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz
RNDr. Ludmila Stará
akademická pracovnice - asistentka
BA04N6013 (B6.13)
+420 545 134 033

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz