Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3048 (B3.48)
+420 545 134 143zdenek.adamec [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1064 (B1.64)
+420 545 134 019
milos.cibulka [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N3006 (B3.06)
+420 545 134 141
akademický pracovník - docentBA04N3009 (B3.09)
+420 545 134 145
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
akademický pracovník - docent, koordinátor projektu
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017martin.klimanek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3008 (B3.08)
+420 545 134 146
michal.kneifl [at] mendelu.cz
finanční manažer
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
technický pracovník pro výuku
tomas.kucera [at] mendelu.cz
PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
výzkumník projektu III
karel.maraz [at] mendelu.cz
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, metodik hodnoicení VaV
BA04N1066 (B1.66)
+420 545 134 021
tomas.mikita [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
Ilona Ostřížkováorganizačně-technická pracovnice, garant projektu
BA04N1072 (B1.72)
+420 545 134 015
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
Mgr. Karel Sklenář
výzkumník projektu III
PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
výzkumník projektu III
administrátorka projektu, akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N3007 (B3.07)
+420 545 134 147
akademický pracovník - odborný asistentBA04N1062 (B1.62)+420 545 134 023petr.vahalik [at] mendelu.cz
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentkaBA04N1071 (B1.71)
+420 545 134 020

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Ing. Radim Adolt, Ph.D.externí školitelBA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556qqadolt [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N1058 (B1.58)
+420 545 134 018
externí učitelka
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.externí školitel
BA04N4026 (B4.26)
+420 545 134 091
externí školitel
BA04N5041 (B5.41)
+420 545 134 042
kral1 [at] node.mendelu.cz
externí školitel
Mgr. Ondřej Mužíkpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmuzik [at] node.mendelu.cz
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
externí školitel
BA39N2069 (Q2.69)
+420 545 132 730
externí školitel
BA39N2056 (Q2.56)
+420 545 132 240
david.prochazka [at] mendelu.cz
externí školitel
BN01N2052 (Z2.52)+420 545 136 252ales.ruda [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.externí učitel
doc. Mgr. František Zemek, Ph.D.externí školitel
qqzemek [at] node.mendelu.cz